Referenties en publicaties

Hier vindt u een verzameling van interessante schadezaken waar wij bij betrokken waren en artikelen van en over ons in vakbladen.

Schadezaken

Optreden van zowel Ger Koestering als Jan Joling als rechtbankdeskundigen in een zaak over het uitkeren van bedrijfsschade door verzekeraars. Lees de uitspraak.

Ger Koestering speelde een sleutelrol in het beslechten van een internationaal conflict over intellectueel eigendom en distributieovereenkomsten. Lees de uitspraak.

Dankzij het bewijs dat Jan Joling verzamelde kon Groeivermogen de aanklacht weerleggen dat effecten niet waren aangekocht. Lees de uitspraak.

Publicaties

Jan Joling: ‘Een sneller veranderende wereld vraagt om een andere wijze van waarderen’, over onder andere Vroom & Dreesmann. In Van Waarde Magazine.

Twee voorbeelden van de column van Jan Joling in Accountancynieuws: ‘Komkommercrisis’ en ‘Het oordeel van de deskundige’.

Verslag van de presentatie ‘Addertjes onder het expertise-gras’ door Ger Koestering.

Interview met (onder anderen) Ger Koestering over de opleiding tot gerechterlijk deskundige.

Interviews met Ger Koestering over het LRGD in RegisterExpert en Expertise Magazine.

 

Neem contact op met JolingKoestering