Over JolingKoestering

De wereld van het bedrijfs- en vermogensschadeonderzoek is niet groot. Binnen die wereld zijn er maar weinig mensen met de kennis en ervaring van Jan Joling en Ger Koestering.

In de maatschap JolingKoestering bundelen zij hun krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Samen 60 jaar ervaring in vermogensschade

Opgeteld werken Jan en Ger al 60 jaar aan vermogensschadezaken en financiële onderzoeken. Jan Joling werd in 1978 accountant en ontwikkelde zich tot expert in vermogens- en bedrijfsschade. In 2005 promoveerde hij op de rol van de accountant in het schadeonderzoek. Hij treedt regelmatig op als onafhankelijk deskundige voor de rechtbank of het gerechtshof. Ger Koestering heeft ruim 20 jaar ervaring als schade-expert en eveneens een achtergrond als accountant. Hij werkte onder meer als CFO bij GAB Robins Takkenberg en als accountant bij Ernst & Young.

Uw financiële belangen

Meestal betreft een onderzoek naar bedrijfsschade zaken met grote geldelijke belangen. Een goede en goed onderbouwde inschatting van de winstderving of het waardeverlies dragen bij aan de kracht van uw claim en vergroten aanzienlijk de kans dat de rechtbank uw berekeningen overneemt. Onze jarenlange expertise zorgt voor een grondige en gedegen onderbouwing van uw schadeclaim.

Een extra paar ogen

Hoewel wij als individuele vermogensschade-experts altijd de allerhoogste kwaliteit nastreven, is de mogelijkheid om samen naar complexe zaken te kijken een kans die kwaliteit nog verder te verhogen. Daarin ontstaat ook een nuttige dynamiek van ‘sparren’ die alle betrokkenen stimuleert het allerbeste resultaat te behalen. Daardoor heeft onze samenwerking ook voor u als opdrachtgever een belangrijke toegevoegde waarde.

Continuïteit in dienstverlening

In de praktijk heeft het opereren als individueel schade-expert zijn beperkingen. Het is nooit plezierig om een opdrachtgever te laten wachten of zelfs ‘nee’ te moeten verkopen omdat er te veel andere zaken liggen. Door met twee vooraanstaande experts in het bepalen van vermogens- en bedrijfsschade samen te werken binnen één bedrijf, garanderen we continuïteit van dienstverlening voor u.

De toekomst

De hoeveelheid specialistische kennis die wij in huis hebben brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee voor het doorgeven ervan. Eén van de doelstellingen van JolingKoestering is het opleiden van een nieuwe generatie specialisten in vermogensschade en schade door omzetderving. Zo worden ook in de komende decennia de belangen van uw bedrijf ondersteund met gedegen schadeonderzoek.

Neem contact op met JolingKoestering