Over Ger Koestering

ger koestering expert in omzetdervingGer Koestering heeft ruim 20 jaar ervaring als schade-expert en een achtergrond als accountant. Hij is schade-expert voor grote financiële partijen en weet als geen ander hoe hij uw inkomstenderving en bedrijfsschade in kaart moet kan brengen.

Hij heeft, onder meer als CFO bij GAB Robins Takkenberg, ruim 20 jaar ervaring als ‘executive financial officer’ en als onderzoeker van nationale en internationale vermogenszaken. Daarvoor was hij ruim 20 jaar accountant bij Ernst & Young

Specialisme: omzetderving

Zijn specialiteit ligt in het onderzoeken en vaststellen van winst-, inkomsten-, en omzetderving door een gebeurtenis die buiten uw verantwoordelijkheid ligt. Daarnaast heeft hij expertise in aansprakelijkheid en in bestuursrecht in relatie tot verzekeringen en claims.

Zie ook:
Ger Koestering in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen
Linkedin.